Codepaneel

Een van de traditionele bedieningsvormen is het codepaneel. Hierbij gebruikt u een vaste code, die u kunt delen met eenieder die u toegang wilt verschaffen tot een bepaald terrein. Het voordeel van een code is dat u deze eenvoudig kunt wijzigen op het moment dat iemand een code heeft van wie dat niet (meer) is gewenst.

Code invoeren

Met het invoeren van een code op het codepaneel kan bijvoorbeeld een hekwerk, slagboom of poort geopend worden. Dit type bedieningspaneel biedt flexibiliteit, aangezien u zelf kunt bepalen met wie u de code deelt.